Крапс

Крапс е една от най-вълнуващите казино игри, която се играе на специална маса и с помощта на два зара. Целта на играта е да се познае сборът от хвърлянето на заровете. Масата за Крапс обикновено може да побере около 20 играча като всеки от тях получава възможността да хвърля заровете. Ако играчът не иска да хвърля заровете, то тогава той може да залага на хвърлянето на друг играч. Има няколко вида залози при играта на Крапс. Персоналът на казиното, който обслужва масата се състои от Стикмен, Боксмен и 2 Дилъри.

Първото хвърляне на заровете се нарича “Come out roll”. “Come out roll” се прави само, когато предния играч, който е хвърлял заровете не прави печелившо хвърляне като това означава, че той не е направил Точка (Point).

Както обещах, ще разясня в блекджека, кога Асо-то се счита за 1 и кога за 11. Ако изтеглиш например Асо и 6, това са 17 точки, при нормално определяне на стойностите. Ако имаш обаче 7 и Вале и поискаш нова карта, която когато е Асо се счита за 1. Което означава че няма да имаш 28 точки, а 18 и застрашаването от прехвърляне отпада. Тази карта, както и в повечето игри се счита за по-висша. Тя е не само с най-висока стойност, но и при „hit” вероятността да прехвърлиш 21 с Асо е почти нулева.

Нова игра винаги започва с нов човек, който хвърля заровете. Ако настоящият стрелец направи Точка (Point), заровете му се връщат и тогава той започва “Come out roll”.

Когато играчът, който хвърля заровете (Shooter), пропусне да направи своята Точка (Point), заровете се дават на следващия играч за нов “Come out roll” и играта продължава по същия начин. Следващият играч, който хвърля заровете ще бъде играчът от лявата страна на играча, който хвърля заровете (Shooter) – играта се движи по посока на часовниковата стрелка.

Заровете се хвърлят върху масата за Крапс, като тя е разделена на три части – две странични и една централна. Всяка от страничните части е огледална на другата и съдържа следните реквизити: Pass и Don’t pass залози, Come и don’t come залози, ODDS залози, Place залози и Field залози. Централната част е поделена от двете други части и съдържа така наречените Proposition залози (Proposition bets).

Pass залозите печелят, когато се падне 7 или 11, а губят, когато се падне 2, 3 или 12. Don’t залозите губят, когато се падне 7 или 11 и печелят, когато се падне 2 или 3. Don’t залозите са равни, когато се падне 12 (в някои казина 2)

Различни видове залози при Крапс

  1. Pass line bet – печели се ако първото хвърляне е “натурално”- 7 или 11 и губи ако е крапс – 2, 3, 12. Ако се падне Точка – 4, 5, 6, 8, 9, 10, тя трябва да се повтори преди да се хвърли 7, за да се спечели. Ако се падне 7 преди Точката, играчът губи.
  2. Odds on Pass line bets – След като се е паднала Точка, може да се направи допълнително залагане като за различните числа се изплаща различна печалба както следва:
  • Точка от 4 или 10 се изплаща 2:1 – Точка от 5 или 9 се изплаща 3:2 – Точка от 6 или 8 се изплаща 6:5 Печели се само ако се падне точка отново преди да се падне 7.
  1. Come bet – има същите правила както и Pass line bet, като разликата се състои в това, че този залог може да се прави само след като е определена Точката на Преминаващата линия (Pass line). След като се постави залога, първото хвърляне на зара определя “The come point”. Печели се ако се хвърли “натурален” (7 или 11) и се губи ако се падне крапс (2, 3, 12). Други комбинации печелят ако “come point” се повтори, преди да се падне 7, в противен случай, играчът губи.
  2. Odds on Come bet – Абсолютно същото като при “Odds on pass line” залога с изключение на това, че се залага на “Come line bet”, а не на Pass line bet. Don’t Pass Line Bet – Това е залог обратен на Pass line bet. Ако първото хвърляне на заровете е “натурално”(7 или 11) се губи, а ако е 2 или 3 се печели. Хвърлянето на 12 означава, че нито казиното, нито играчът печелят (Tie). Ако хвърлянето е Точка (Point) – 4, 5, 6, 7, 8, 10, трябва да се падне преди Точката да се повтори, за да се спечели играта, ако се падне Точката преди да се падне 7, играта се губи.
  3. Don’t come bet – Обратното на Come bet, след като се определи Come point, се печели ако се хвърли 2 или 3 и се губи ако се падне 7 или 11. Ако се падне 12 това е Tie и други хвърляния на заровете печелят ако се падне 7 преди тях на следващите хвърляния.
  4. Place bets – Този залог може да се направи само след като е определена Точката (point). Може да се залага на хвърляне на зара на 4, 5, 6, 8, 9 или 10. Печели се ако се падне числото, на което е заложено преди да се падне 7. При всеки друг случай се губи. Изплащането на печалбите при Place bets е различно като зависи от числото, на което се залага. – при залагане на 4 или 10 се плаща 9:5 – при залагане на 5 или 9 се плаща 7:5 – при залагане на 6 или 8 се плаща 8:6 Този залог може да бъде спрян по всяко време.
  5. Field bets – Тези залози се правят за еднократно хвърляне на заровете. Ако се падне 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 се печели. При 5, 6, 7 и 8 се губи. Този вид залози имат следните изплащания: – 2 се изплаща двойно 2:1 – 12 се изплаща 3:1 – всички други числа се изплашат 1:1.
  6. Big six, big eight bets – Поставя се на всяко хвърляне на заровете, тези залози печелят ако се падне 6 или 8 преди да се падне 7. Big six и Big Eight са четни залози и се изплащат 1:1.
  7. Proposition bets – Тези залози могат да бъдат правени по всяко време и с изключение на Hardaways се отнасят за едно хвърляне. – Какъвто и да е Крапс- печели ако се хвърли 2, 3, 12. Изплащане 8:1 – Всяко 7 – печели ако се хвърли 7. Изплащане 5:1 – 11 – печели ако се хвърли 11. Изплащане 16:1 – Ace Duece – печели ако се хвърли 3. Изплащане 16:1 – Aces or Boxcars – Печели ако се хвърли 2 или 12. Изплащане 30:1 – Horn bet – действа като залагане на 2, 3, 11, 12 всички наведнъж. Печели ако се падне едно от тези числа. Изплащането зависи от това какво число се падне. Другите три залога губят. – Hardways – залогът на Hardway число печели ако се хвърли “трудно” ( сбор от чифтове 1-1, 3-3, 4-4 ….) преди да се падне по “лесния” начин или се падне 7. Изплащане Hard 4 и 10 – 8:1; Hard 6 или 8 – 10:1.