Бакара

Съвети и Информация за Бакара

Играта “Бакара”, наричана още “Punto-Banco”(„Chemin de fer“), е игра базирана на разликата между стойността на картите на Играча (Punto) и на Банкata (Banco). Този на когото стойността на картите му е по-близка до 9 печели играта. “Бакарата” се играе на специална маса, на която могат да играят 14 играча, със специално номерирани места, като има 3 дилъри. Единият от тях, който е в средата на масата и води играта се наричa „Крупие“, а останалите двама обслужват съответно играчите от 1-7 и от 8-15, като се пропуска номер 13, поради вярването, че носи нещастие. Тези двама Дилъри, изплащат залозите при печалба или ги прибират при загуба. Играчите имат пред себе си по 3 полета(Box), на които да поставят своите залози – полетата са както следва:

– Банкер (Banker)
– Играч (Player)
– Равна игра (Tie)

Крупието има пред себе си номерирани кутии, които му позволяват да следи каква комисионна дължи всеки играч.

Стойност на картите

– 10 (десятка), Вале, Дама и Поп се броят за 0 (нула)
– Асак за 1 (едно)
– Останалите карти се броят по числото, изписано на лицето на картата.
Ако сумата на първите две карти на играча надвишават 9, то се изпуска първото число и се получава реалната стойност на съответната ръка, например ръка от 8(осмица) и 5(петица) се брои за 3 (8+5=13, 1-цата не се брои и ръката е равна на 3). Ако сумата от първите две раздадени карти е равна на 8 или 9, то ръката се нарича “натурална”.

Правила на играта

Бакарата се играе с 6 до 8 тестета от по 52 карти. Всеки от играчите може да залага на следните полета “Играч”, Банкер” и “Равна игра”.

След направа на залозите, играта започва с раздаването на по две карти на Играча и на Банкера, след което започва да се изчислява стойността на ръцете.
1. Ако има една “натурална” ръка, независимо на Играча или на Банкера т.е. ръка със сбор 8 или 9, играта приключва, като съответната “натурална” ръка печели.
2. Ако има две “натруални” ръце, но само една от тях е равна на 9, то тогава тази ръка печели и играта пак приключва.
3. Ако и двете ръце са “натурални” и равни по стойност, играта се счита за равна.
4. Във всеки друг случай, играта продължава с тегленето (или нетегленето) на трета карта, първо от играча, а после и от Банкера. След това раздаване се прави ново изчисление на картите и печели, този чийто сбор от картите е най-близък до 9. Ако има еднакви сборове, играта се счита за равна. Третата карта се тегли в съответствие със следните правила:

Правила за трета карта на играча:

Ако сборът от първите две карти на играча е шест или повече, то той не тегли трета карта. Ако сборът от първите две карти на играча е пет или по-малко от пет, то тогава се раздава и трета карта.
Правила за трета карта на Банкера:

Ако сборът от първите две карти на Банкера е 7 или повече, то той остава без да тегли трета карта. Ако сборът от първите две карти на Банкера е 0, 1, 2, то тогава той трябва да получи трета карта. Ако сборът на първите му две карти е 3, 4, 5 или 6 тогава, дали Банкерът да получи трета карта зависи от това каква карта е изтеглил играча. Тук вариантите са следните:

А/ Ако Банкерът има ръка със стойност 3, то той винаги тегли трета карта, освен в случаите, когато третата карта на Играча е 8.
Б/ Ако Банкерът има ръка със стойност 4, той тегли трета карта, ако третата карта на играча е 2, 3, 4, 5, 6 или 7.
В/ Ако Банкерът има ръка със стойност 5, той тегли трета карта ако третата карта на играча е 4, 5, 6 или 7.
Г/ Ако Банкерът има ръка със стойност 6, той тегли само ако третата карта на играча е 6 или 7.

Правила за трета карта на играча:

Залагането при играта на Бакара има следните три възможности. Играчът може да заложи на бокса с надпис “Играч”, при което се печели ако след всички раздавания ръката на Играча е по-голяма от тази на Банкера. В този случай се изплаща печалба 1:1, и не се плаща комисионна на казиното.

Друга възможност е да се заложи на бокса с надпис “Банкер”, като този бокс печели ако след всички раздавания ръката на Банкера е по-голяма от тази на играча. Печалбата се изплаща отново 1:1, но този път се дължи комисионна на казиното, като в повечето случаи, тя е в размер на 5%. За да не се забавя играта комисионните се прибират в последствие, а Крупието държи сметка за комисионните като ги отбелязва на номерираните кутии пред себе си.

Последният, най-лош, залог при играта на Бакара е този на “равна игра”, при който се изплаща печалба в съотношение 8:1.